Tušenie svetla / Shirley MacLain , Dana Oravcová prel. - Obzor, Bratislava, 1983.
ISBN 80-215-0265-7
literatúra kanadská - spomienky autobiografické
2. Tanec v svetle
vožná K86766 D
K86767 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ