Lexikón rockových hviezd / Thomas Hammerl , TomᚠOravec prel. - Mladé letá, Bratislava, 1998.
ISBN 80-06-00919-8
78.071(03)Rock - lexikóny - speváci rockoví - skupiny hudobné
vožná K94148 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ