Anna-annA / Lukas Hartmann , Mária Smoláriková prel., Karin Rauterová prel. - Mladé letá, Bratislava, 1994.
ISBN 80-06-00380-7
romány dievčenské - literatúra švajčiarska
neznáma K86916 ML
K86917 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ