Denník Zlaty Filipovičovej / Zlata Filipovičová , Zora Sadloňová prel. - Mladé letá, Bratislava, 1994.
ISBN 80-06-00409-9
denníky - Sarajevo - literatúra srbochorvátska - 886.1/.2-94(087.5)
vožná K86918 ML
K86919 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ