Základy teorie práva / Vladimír Veverka - Codex, Praha, 1994.
ISBN 80-901185-9-3
právo - teória práva - právo pozitívne - právne normy - právo subjektívne - štát právny - 340
vožná K86968 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ