Vezměte život do vlastních rukou / Janette Rainwater , Alena Hnídková prel. - Grada a.s., Praha, 1993.
ISBN 80-7169-026-0
psychológia - sebahodnotenie - vzahy medzižudské - meditácie - smr - život - zdravie fyzické - 159 - myslenie pozitívne
vožná K87010 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ