Úspešnosť jednania podnikateľov / Miroslav Tuma - Fitr, Bratislava, 63542.
podnikanie - podniky súkromné - rokovanie - styk spoločenský - manažéring - diplomacia - konzuláty - komunikácia neverbálna - imidž - recepcie - rokovanie obchodné - jednanie - jednanie obchodné - podnikatelia - etika - etika podnikania - 176 - úspech - reč tela - stretnutia pracovné - vernisáž - audiencia
voľná K87267 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ