Čo je ekonómia? : Objavuje sa trhová spoločnosť. Traja veľkí ekonómovia. Dva svety podnikania. / Robert L. Heilbroner - Bradlo, Bratislava, 1994.
ISBN 80-7127-060-1
ekonómia - makroekonómia - výklady populárnonáučné - trh - podnikanie - banky - 330(038) - chudoba - Smith, Adam/1723-1790/ - Marx, Karol/1818-1883/ - Keynes, John Maynard/1883-1946/ - ekonómovia - sporenie - investovanie - peniaze - produktivita - korporácia
voľná K87300 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ