Budúcnosť-Európa / Wolfgang Kraus - Kalligram, Bratislava, 1994.
Edícia Domino - Libertas et civitas
ISBN 80-7149-056-3
Európa - kultúra - spoločnosť - demokracia - sloboda - 308
neznáma K87308 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ