Ako sa žilo v staroveku / Pavel Augusta - Obzor, Bratislava, 1993.
ISBN 80-215-0225-8
starovek - dejiny - encyklopédie pre deti - 931(087.5) - mestá - poľnohospodárstvo - jedlo - remeslá - technika - písmo - škola - veda - kalokagatia - šport - hry - divadlo - bitky - vojvodcovia - Chammurapi, babylonský panovník - postavy biblické - Alexander Veľký/356-323p.n.l/ Macedónsky - bohovia - Archimedes(287-212) - Aristoteles/384-322p.n.l./ - Caesar, Gaius Iulius (100-44 p.n.l.) - Caligula, rímsky cisár/12-41/ - Cicero, Marcus Tullius-(rím. politik, právnik, rečník) - Daidalos/grécky architekt/ - Hannibal(247-183pred Kristom) - Hippokrates/460-370p.n.l.grécky lekár/ - Odysseus - Omar - Platón-(grécky filozof, - - Pytagoras/580-500p.n.l./ - Remus - Romulus - Seneca, Lucius Annaeus-(rímsky filozof) - Sofokles/497-406p.n.l./ - Sokrates (469-399 p.n.l.) - Spartakus - Šalamún - Tutanchamon(faraón 18.dynastie) - Xenofón/430-355p.n.l./ - Aztékovia
K87375 MC
voľná K87376 ML
voľná K100274 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ