Ako začať a úspešne rozvíjať podnikanie / Herbert N. Casson , Wanda Kochelková prel. - ajfa + avis, ’ilina, 1994.
ISBN 80-967198-0-7
podnikanie - kapitál - správca - zisk - 65 - likvidácia - likvidácia podniku - rozvoj - rozvoj podniku
voľná K87390 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ