Childcraft's Whole Wide World : (Celý šíry svet) - World Book, Inc., Chicago, 1991.
ISBN 0-7166-3237-3
angličtina - zemepis svetový - geografia - encyklopédie - 91(03)
neznáma K87625 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ