Päť prštekov na ruke : Obrázková kniha a posunková reč pre najmenšie nepočujúce deti / Oľga Bajusová-Šintajová ilustr., zahl. - Buvik, Bratislava, 1994.
ISBN 80-85507-18-8
reč posunková - deti nepočujúce - príručky - 800.952
neznáma K87643 D
voľná K87644 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ