Stredoveké Slovensko / Matúš Kučera - Perfekt, Bratislava, 2002.
Edícia Cesta dejinami
ISBN 80-8046-217-8
dejiny slovenské - stredovek - 943.76 - Svätopluk knieža Veľkej Moravy - Metod - Slovania - Samo franský kupec - Avari - Ríša Samova - ríša Franská - Karol Veľký - Pribina-okolo 800(861)-832(833) - Konštantín Cyril - Devín - Veľká Morava - kultúra - Matúš Čák Trenčiansky - Anjouovci - Hus, Ján - husiti - Aksamit, Peter - Korvín, Matej - kapitalizmus - humanizmus - bitka pri Moháči
voľná K94197 D
voľná K96281 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ