Lid bílé klisny / Mary Mackie , Eva Opálová prel. - Gardenia Publishers, Bratislava, 1994.
ISBN 80-901397-0-1
literatúra anglická - príbehy historické - starovek - Kelti - druidi - literatúra dobrodružná
voľná K87769 D
neznáma K87770 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ