Čas snívania / Norma Martyn , Alojz Keníž prel. - Aktuell, Bratislava, 1995.
ISBN 80-88733-20-0
literatúra anglická - romány spoločenské - romány psychologické - romány ženské - prostredie Austrálie
vožná K88095 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ