Lexikón osobností 20. storočia / Feryal Kanbay zost., Lexikó zahl. - Aktuell, Bratislava, 2002.
ISBN 80-88915-09-0
031-052"19" - osobnosti významné - lexikóny
vožná K94224 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ