Rok se svatými / Vera Schauber - Karmelitánske nakladatelství, Kostelnˇ Vyd©ˇ, 1995.
literatúra nemecká - rok liturgický - liturgia - cirkev - teológia - svätci - 235
voľná K88181 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ