Empatia : psychológia vcítenia a vžitia sa do druhého / Béla Buda , Klára Košková prel. - Psychoprof, Nov‚ Z mky, 1994.
ISBN 80-967148-0-5
empatia - vzahy medzižudské - komunikácia - osobnos - psychoterapia - výskumy - 17.026
vožná K88184 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ