Znamenie kríža / Marino Moretti - Spolok sv. Vojtecha, Trnava, 1992.
ISBN 80-7162-004-1
knihy náboženské - cirkev katolická - príbehy náboženské - literatúra talianska
neznáma K88200 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ