Strasti a útrapy Adriana Mola / Sue Townsend , Magda Žáryová prel. - Mladé letá, Bratislava, 1995.
ISBN 80-06-00627-X
literatúra anglická - romány humoristické - romány psychologické
vožná K88307 D
vožná K88308 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ