Tomek v krajine kengúr / Alfred Szklarski , Jozef Hucman prel., Wieslaw Zieba ilustr. - Aktuell, Bratislava, 1995.
ISBN 80-88733-34-0
literatúra požská - romány dobrodružné - 884-31(087.5)
neznáma K88312 ML
neznáma K88313 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ