Konečne po štyridsiatke : Zrelej žene patrí svet / Susanna Kubelka , Zuzana Guldanová prel. - Ikar, Bratislava, 1996.
ISBN 80-7118-240-0
literatúra rakúska - rady pre ženy - strach - starnutie - sexualita - staroba - 159.92
voľná K88368 D
neznáma K88369 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ