MS Word 6 pro Windows : snadno a rychle / Petr Novák - Grada Publishing, Praha, 1994.
ISBN 80-7169-160-7
počítače - programy počítačové - MS Word 6 - 681.3
vožná K88601 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ