Spoveď padlého zástavníka / Andrei Makine , Marián Minárik prel. - Slovart, Bratislava, 2001.
ISBN 80-7145-594-6
literatúra francúzska - romány povojnové
vožná K94262 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ