Ako zdravo a optimisticky starnúť : 555 postrehov, skúseností, rád a odporúčaní / Pavel Hamžík - Merkúr, Tren‡ˇn, 2001.
ISBN 80-968671-8-0
613.98 - starnutie - životospráva - stravovanie - dlhovekosť - vek ľudský - adaptácia - záťaž fyzická - záťaž psychická - hygiena osobná - seniori - spánok - odpočinok - vzdelávanie seniorov
voľná K94266 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ