Slovenské eso a ruský cár : Človek sa s človekom dohodne, ak mu v tom nezabráni ideológia / Peter Valo - Atrakt, Bratislava, 1996.
ISBN 80-85543-07-9
príbehy vojnové - príbehy skutočné - literatúra faktu - vojna svetová II. 1939-1945 - letectvo vojenské - 355
vožná K89047 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ