Zoroaster : Zoro-tushtra.Život a pôsobenie pripravovateľa cesty v Iráne - Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart, 1996.
ISBN 80-967209-2-9
romány životopisné - Zoroaster(asi 6.st.pr.n.l.)nábož.a sociálny reformátor v starom Iráne - 929
neznáma K89101 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ