Základy práva a ochrana spotrebiteľa / Alexandra Krsková - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1996.
ISBN 80-08-01740-6
právo - ochrana spotrebiteľa - kultúra právna - štát právny - práva ľudské - 340
voľná K89110 D
vypožičaná K89750 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ