Apoštol Pavol v službe evanjelia / Jozef Heriban - Don Bosco, Bratislava, 1995.
ISBN 80-85405-36-9
cirkev katolická - apoštol Pavol - evanjeliá - modlitby - obeta - 227 - Pavol - listy apoštolské
voľná K89164 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ