Don Bosco : Nový životopis. / Teresio Bosco , Štefan Sandtner prel. - Saleziánske katechetické stredisko, Bratislava, 1991.
ISBN 80-85405-00-8
literatúra talianska - romány životopisné - svätci - DON BOSCO - cirkev katolická - 262.1 - 929 DON BOSCO
neznáma K89166 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ