Pasca v Himalájach / Leslie L. Lawrence , Katarína Králová prel. - Talentum, , 1996.
ISBN 80-967390-5-0
literatúra maďarská - romány dobrodružné
voľná K89337 D
neznáma K89338 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ