Dokonalá manželka / Maria Venturi , Terézia Gašparíková prel. - Práca, Bratislava, 1996.
ISBN 80-7094-243-6
literatúra talianska - romány spoločenské - romány psychologické - romány ženské
K89371 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ