Žena na fronte / Alaine Polcz , Katarína Králová prel. - Kalligram, Bratislava, 1996.
ISBN 80-7149-166-7
literatúra maďarská - prostredie vojenské - príbehy ľúbostné
voľná K89505 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ