Sedemrozprávková kniha / Erszébet Póda , Ján Koščoch prel., Zsuzsa Füzesi ilustr. - Talentum, , 1997.
ISBN 80-967390-8-5
literatúra maďarská - rozprávky autorské
K89798 ML
neznáma K89799 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ