Ostali mi iba sny / Stjepan Tomaš , Alica Kulihová prel. - Motýž, Bratislava, 1997.
ISBN 80-88775-26-4
denníky - Chorvátsko - literatúra chorvátska - 886.2-31(087.5)
vožná K89957 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ