Paragrafy a podnikateľ / Alexander Práznovský - Práca, Bratislava, 1996.
ISBN 80-7094-299-1
zákony - podnikanie - formy - zamestnanosť - poistenie - kriminalita - pomoc právna - 334.722 - kriminalita ekonomická - činy trestné - sústava daňová - úrazy pracovné - bezpečnosť práce - rekvalifikácia - dielne chránené - pracoviská chránené - poistenie zdravotné - poistenie nemocenské - poistenie dôchodkové - poistenie sociálne
voľná K90001 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ