Burzovní lexikon : S více než 2000 hesly / Ludwig Rieger , Jan Pátek prel. - Victoria Publishing, Praha, 1991.
ISBN 80-85605-00-7
lexikóny - burzy - ekonómia - ekonomika - 336.76(03)
neznáma K90013 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ