Organizace výrobních živností a malých podniků / Vladimír Němec - Victoria Publishing, Praha, 1995.
ISBN 80-85865-43-2
podnikanie - trh - druhy - organizácia - výroba - pracovisko - podniky súkromné - živnosť - 65.012 - súťaž hospodárska - marketing - kapitál - spoločnosti obchodné - prostredie pracovné - družstvo - proces - proces výrobný
voľná K90019 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ