Vyznania / Sv. Augustín , Ján Kováč prel. - Lúč, Bratislava, 1997.
ISBN 80-7114-185-2
Augustín Svätý - pamäti - kresťanstvo - Boh - viera - 235 Sv. Augustín
voľná K90045 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ