Filozofia slobody : Program pre ľud na ceste k slobode / Michael Novak , Lucia Faltinová prel., Juraj Kohutiar prel. - Charis, Bratislava, 1996.
ISBN 80-88743-16-8
filozofia - poriadok - poriadok sociálny - osobnosť - podnikanie - hriech - rozvoj ekonomický - náuka kresťanská - obchod - 123
voľná K90047 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ