Malé dějiny válek / Miloš V. Kratochvíl - Goldstein a Goldstein, Praha, 1997.
ISBN 80-86094-02-2
dejiny vojen - križiaci - Gréci - Hannibal - Caesar, Gaius Iulius (100-44 p.n.l.) - husiti - vojna tridsaťročná - Belov, Vasilij poviedkár - 355 - Napoleon Bonaparte(15.8.1769-5.5.1821)
voľná K90139 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ