Dospievanie a sex / Susan Meredith , Miroslava Staszová prel. - Mladé letá, Bratislava, 1992.
ISBN 80-06-00498-6
613.956 - knihy náučné pre mládež - dospievanie - sex - AIDS
vožná K94348 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ