Řecko / Claudia Christoffel-Crispinová - GeoMedia, Praha, 1996.
ISBN 3-493-62711-4
sprievodca turistický - Grécko - 908.495
vožná K90226 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ