Príručka prvej pomoci / Sapal Tachakra , Alena Redlingerová prel. - INA, Bratislava, 1997.
ISBN 80-85680-99-8
príručky - rady praktické - prvá pomoc - zlomeniny - krvácanie - popáleniny - drogy - 616-083.98
K90235 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ