Základy práva : Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. / Helena Barancová - Enigma, Nitra, 1997.
ISBN 80-85471-41-8
právo - základy - teória - štát - voľby - právo medzinárodné - právo finančné - právo správne - právo obchodné - 342 - právo občianske
voľná K90242 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ