Dve legendy / Honoré de Balzac - Tranoscius, Liptovsk˜ Mikul ¨, 1997.
Edícia Klub čitatežov Tranoscia
ISBN 80-7140-128-5
literatúra francúzska - legendy
vožná K90256 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ