Za horami, za dolami / Andrzej Fonfara ilustr., Marta Bábiková sprac, M. Vulganová sprac - Junior, Bratislava, 1997.
ISBN 80-7146-485-6
literatúra svetová - rozprávky autorské
K90416 ML
neznáma K90417 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ