Křídla proti křídlům : letectvo ve druhé světové válce / Walter J. Boyne , Jaroslav Gorčák prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1996.
ISBN 80-206-0515-0
vojna svetová II. 1939-1945 - 1939-1945 - operácie letecké - publikácie populárno-náučné - letectvo vojenské - druhy lietadiel - 355 - 940.53
vožná K90500 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ