Bitevní lode 20. století / s Jane , Lubomír Háčik prel. - Svojtka a Vašut, Praha, 1997.
ISBN 80-7180-355-3
lode vojnové - stor.20. - 359 - 629.12
vožná K90602 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ